Ochrona mienia

monitoring

Spółdzielnia od początku istnienia prowadziła działalność w zakresie ochrony mienia. Dzięki temu PSP „JUBILAT” posiada ogromne doświadczenie w tym zakresie.

Oferujemy usługi ochrony mienia, zdalnego monitorowania i montażu instalacji alarmowych.
Główną działalnością Spółdzielni jest ochrona osób i mienia, prowadzona w oparciu o koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Firma świadczy usługi dozoru mienia w wielu przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych na terenie miasta Białegostoku, woj. podlaskiego jak również w większych miastach woj. warmińsko-mazurskiego (w sumie około 200 obiektów).

Ponadto Spółdzielnia oferuje świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego oraz konwojowania wartości pieniężnych. Posiada najnowocześniejszą stację monitorowania typu DYSKAM. System łączności MOTOROLA zapewnia niezawodne połączenie radiowe, a co za tym idzie – szybkie działanie Załogi Natychmiastowej Reakcji

Ochrona fizyczna stała

Pracownicy ochrony fizycznej prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia. Podejmują wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia szkód i przestępstw przeciwko mieniu. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analiz potrzeb i potencjalnych zagrożeń.

Pracownicy ochrony zajmują się obsługą zainstalowanych w obiektach systemowych zabezpieczeń technicznych. Dodatkowym wsparciem jest grupa interwencyjna.

Monitoring systemów alarmowych

Szczególnie skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia jest tzw. system monitoringu, oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach. Baza monitoringu w PSP Jubilat wykorzystuje technologie oraz wyposażenie techniczne umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie sytuacji alarmowych i eliminowanie fałszywych alarmów, zapewniając klientom poczucie bezpieczeństwa.

Pracownik stacji monitorowania, w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, podejmuje natychmiast czynności mające na celu weryfikację zdarzenia oraz zabezpieczenie obiektu,  wysłanie załogi interwencyjnej i powiadomienie odpowiednich osób lub służb ratunkowych.

Kontakt:

85 748 70 50 w. 124